Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Slutsatser

Som avslutning kan framföras att de klassiska bindemedlen baserade på kalk är väl värda att utnyttja i synnerhet vid renoveringsarbeten av konstruktioner där kalkbindemedel tidigare har använts. Konstruktioners sk välbefinnande i helhet är beroende av det yttre skyddande skiktens beskaffenhet och egenskaper.

Det har vidare visat sig att experimenterande med modifieringar av större mängder organiska tillsatser såsom industriellt framställde polymerer inte varit framgångsrika. Fortfarande är kalken än idag väl lämpad och kan hävda sig väl i konkurrens med nyutvecklingar inom byggnadsmaterialområdet vilket låter något nedvärderande av utvecklingen i vår högteknologiska värld.

En lovande utveckling tycks vara kombination med små mängder av kalkstark partiklar för att stabilisera strukturen såväl fysikaliskt som kemiskt.

Sist men inte minst är tekniken i helhet som inkluderar yrkesmässig applicering och efterbehandling minst lika viktig för slutresultatet som bindemedlets potentiella egenskaper. En heltäckande dokumentation av använda material, arbetsutförande och rådande betingelser bäddar för att underlätta kommande åtgärder och beslut. Allt detta skall inkluderas i en kvalitetssäkring.

Till framtida utveckling hör att ta fram lämpliga provningsmetoder för kalkbindemedel i likhet vad som finns för portlandscement.

Leif Berntsson
Göteborg november 2003

 

historik | naturlig förekommst | användning | bränning & släckning
hårdnande luftkalk | hårdnande hydraliskt | puzzolan | slutsatser


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt