Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Användning som bindemedel till puts och bruk.

Ordet kalk (från lat. calx) kan vara tvetydigt. Bruket av ordet kalk kan betyda såväl bränd eller osläckt kalk (kalciumoxid), som släckt kalk (kalciumhydroxid).
Två huvudtyper för praktiskt nyttjande är lufthårdnande kalk och hydraulisk kalk.

Definitioner:

Lufthårdnande kalk (luftkalk) erhålles efter bränning av ren kalksten, huvuddelen består av kalciumkarbonat.

Hydraulisk kalk erhålles efter bränning av kalksten som förutom kalciumkarbonat även innehåller mer eller mindre mängd av främst silikater och aluminater.

 

historik | naturlig förekommst | användning | bränning & släckning
hårdnande luftkalk | hårdnande hydraliskt | puzzolan | slutsatser

 


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt