En produkt från:

NSAIB logotype

 

KalkStark-teknologi

Man kan enklast besktiva kalkstark som en vidareutveckling av användandet av puzzolanReaktiv och amorf kiseldioxid, naturligt eller som industriell restprodukt. Puzzolan kan vara mald pimpsten, bränt tegel, flygaska och kiselstoft. som tillsats till kalk: En över tusen år gamal teknik som glömdes bort i århundraden och som vi nu vidareutvecklat för att passa vår tid.

Den aktiva ingrediensen i Kalkstark är kolloidalaEtt system där mycket små partiklar av ett ämne är finfördelat i ett annat ämne. kiselpartiklar med en storlek på 1-150 nm1 nm = 0.000001 mm eller 5 vattenmolekyler på rad.. Dessa kiselpartiklar reagerar kemiskt främst med kalcuimhydroxid och bildar ett nätverk av kalciumsilikathydrat-fibrer. Reaktionen sker, till skillnad från hydratation (härdning) av vanlig betong, utan stor värmeutveckling och den bildade kalciumsilikathydraten är i stort sett olöslig i vatten.

3Ca(OH)2 + 2SiO2 3CaO·2SiO2·3H2O
kalciumhydroxid + kiseloxid kalciumsilikathydrat

Primära fördelar med KalkStark-teknologi:
• tät porstrukturEn tät porstruktur ger ett bättre motstånd mot vatteninträngning från tillförd fukt. Fukten hinner oftast avdunsta eller rinna av innan den absorberas i betongen. (motståndskraftig mot vattenabsorption)
• mindre värmeutveckling (reducerad risk för sprickbildning)
• snabb reaktion (hög hållfasthet uppnås snabbt)
• självuttorkning (för betong: lågt vattencementtalKvoten mellan mängden vatten och mängden cement i betong. Ett lågt vct innebär en betong med lite vatteninnehåll.)
• förhöjd hållfasthet

Sekundära fördelar:
• skydd mot korrosionsskador
• skydd mot frostskador
• kalciumsilikathydrat är till skillnad från kalciumhydroxid olöslig i vatten vilket medför ett skydd emot kemisk nedbrytning, kalk- och saltutfällningar.
• torrare material medför sämre värmeledningsförmågaVärmeledningsförmåga är en materialkonstant som beskriver hur bra värmeledare ett ämne är. I byggnadsmaterial beror värmeledningsförmåga till största del på materialets fukthalt. (lägre värmekonduktivitet) och därmed bättre värmeekonomi
• skydd mot biologisk påväxt

 

 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt