En produkt från:

NSAIB logotype

 

Karbonatisering


Vid karbonatisering av betongen sker en reaktion där inträngande koldioxid (CO2) får cementen att återgå till kalksten. I den karbonatiserade delen av betong sjunker då pH-värdet från basiskt (pH>12,5) till nästan neutralt (pH<9). Faktorer som påverkar karbonatiseringshastigheten är bland annat halten koldioxid, mängden karbonatiserbart material och tätheten hos betongen. Även fukttillståndet i betongen påverkar hastigheten. Normalt skyddar det höga pH-värdet armeringen från korrosion, men när karbonatiseringen når fram till armeringsjärnet orsakar det låga pH-värdet i kombination med syre (O2) att armeringen börjar rosta. Stålets volymökning orsakad av korrosionen skapar kraftiga spänningar i betongen och denna sprängs loss. Hastigheten på korrosionen beror till största delen på hur snabbt syre kan tränga in. Korrosion kan också accelereras av kloridjoner (Cl-), från t.ex. tösalt, som tränger in i betongen buret av vatten. Salter kan via kapilärkrafter snabbt tränga in till armeringen . Karbonatisering och saltinträngning kan ske samtidigt i betongen.

karbonatisering

Karbonatiseringsprocessen:
1. Ny betong.
2.
Koldioxid (CO2) i luften sätter igång karbonatiserings processen.
3.
När karbonatiseringen når armeringen kommer syre (O2) orsaka att järnet korroderar.
4.
Expansion orsakad av korrosionen leder till sprägning.

 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt