Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Exempel: KalkStark vid nyproduktion

Nedan följer ett par exempel hur produkter med KalkStar-teknologi kan användas vid nyproduktion. I samtliga fall leder användandet av KalkStark-produkter iltl en kraftig tidsbesparing.

Exempel - Putsning av en fasad:
Med KalkStark Puts kan man göra mycket tjockare påslag än med konventionell puts. Putsen härdar också ut snabbare. Ett påslag om 6 cm är färdigt för avfärgning på ett par dagar, vilket skall jämföras med flera dagar för en traditionell puts.

Exempel - Spackling av ett golv:
KalkStark Spackel gör det möjligt att spackla ett golv på morgonen och beträda det till lunch! Spacket härdar ut snabbt utan att det uppstår några sprickor.

Exempel - Formgjutning med betong:
Med KalkStark Betong uppnås 30MPa på ett par timmar och efter ett dygn når vi över 60 MPa. Fördelarna är uppenbara: Formrivning kan ske efter bara några timmar och den höga hållfastheten medför material besparingar.

 

 


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt